Verwijzers

Beste collega’s,

Ik ben bereikbaar via Zorgmail en Zorgdomein voor vragen over patienten/clienten. Ook voor overleg wat wel en niet mogelijk is.

Ik heb een groot netwerk van zorgverleners die zowel regulier als complementaire zorg bieden. Het is mogelijk hier advies over in te winnen.

Gebruik mijn e-mailadres, contactformulier of telefoonnummer voor de algemene vragen.