Mind body geneeskunde

Verenigde staten

In Amerika is mind-body medicine een erkend vakgebied.


Mind-body geneeskunde

Mind-body geneeskunde gaat uit van de wisselwerking tussen lichaam en geest in het ontstaan en behandelen van klachten.

Mind-body geneeskunde erkent de belangrijke rol van stress en disbalans in het ontstaan van ziekten. Clienten die voor mind-body geneeskunde kiezen die willen het heft in eigen hand nemen en hun leefstijl op een positieve manier veranderen. Dit gaat door middel van een andere levenshouding en regie over je eigen gezondheid.

De focus ligt op vermindering van klachten en beter inzicht in je eigen aandeel.

Mind-body geneeskunde valt onder Integrale geneeskunde (IG) en complementaire zorg (CZ).


uitgangspunten integrative medicine/integrale geneeskunde

  • Patiënt en arts zijn partners in het genezingsproces. De patiënt staat centraal en neemt verantwoordelijkheid voor zijn eigen gezondheid. De arts fungeert als coach.
  • IM kijkt naar alle factoren, die invloed hebben op gezondheid: lichaam, geest, emoties, omgeving etc. Dit met het doel het zelfhelend vermogen te optimaliseren.
  • De nadruk ligt op gezondheid, welbevinden, met uitbreiding naar behoud en herstel van vitaliteit en zingeving.
  • Waar kan wordt gebruik gemaakt van natuurlijke behandelingen en behandelingen met zo min mogelijk bijwerkingen en zo laag mogelijke kosten.
  • Goede geneeskunde is gebaseerd op goed uitgevoerd wetenschappelijk onderzoek.
  • IM zoekt naar de beste behandelingen, ongeacht oorsprong (regulier of alternatief).

Complementair

Naast reguliere geneeskunde bestaat er ook complementaire geneeskunde. De meeste Mind-body interventies zijn in Nederland een onderdeel van complementaire zorg.  Deze zorg wordt vergoed via de aanvullende verzekering.

Ref: van Praag Instituut