Actieve imaginatie

verwerkings techniek

Imaginatie is een stressverwerkings- en stressverminderingstechniek die gebruikt maakt van het menselijk vermogen tot fantasie en verbeelding. Je maakt hier gebruik van al je zintuigen.

“Verbeelden is het krachtigste psychologische middel dat er bestaat. Verbeelden is immers de manier waarop de geest informatie codeert, opslaat en verwerkt. Wat mensen werkelijk zijn is dan ook te vinden in hun innerlijke beelden. Het is het terrein waar geest, lichaam en concreet gedrag het meest beïnvloed (kunnen) worden.”

Bij een actieve imaginatie maak je ook een reis in je verbeelding, waarbij je actief meedoet. Hierdoor kun je invloed  uitoefenen op wat er gebeurt.

Ook tijdens de sessies wordt gebruik gemaakt van actieve imaginaties en deze worden steeds hoog gewaardeerd door mijn cliënten!